Dịch vụ
Dịch vụ
0107/2021

Tư vấn, set up khách sạn

- Đàm phán đưa ra kế hoạch đầu tư tối ưu.

- Nghiên cứu, khảo sát, phân tích, đánh giá thị trường 

- Tư vấn thiết kế xây dựng phù hợp

- Tìm nhà cung cấp xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, định vị và phát triển thương hiệu (Logo, Slogan, hình ảnh đồ họa nhận biết, …)

- Xây dựng truyền thông, chiến lược marketing trong giai đoạn tiền khai trương.

- Tư vấn lựa chọn nhà cung ứng cho khách sạn;

- Lên phương án tổ chức, quản lý, điều hành và giám sát hoạt động trong giai đoạn tiền khai trương.

- Tư vấn quản lý vận hành khách sạn giai đoạn sau khai trương.

- Lên kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn.

- Tư vấn phát triển thị trường khách hàng

- Chuyển giao quá trình set up khách sạn cho Chủ đầu tư