Thương mại và dịch vụ
Thương mại và dịch vụ
0107/2021

Thương mại và dịch vụ

- Tìm hiểu, phân tích và đánh giá thị trường.

- Tiếp cận những khách hàng có nhu cầu sản phẩm.

- Tư vấn những sản phẩm tối ưu, phù hợp với từng mô hình khách sạn. 

- Cam kết hợp đồng và chốt đơn đặt theo sản phẩm, dịch vụ đã được ký kết. 

- Đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng và ghi nhận đánh giá, phản hồi của khách hàng trong thời gian sử dụng sản phẩm, dịch vụ. 

- Nâng cao chất lượng và làm mới sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.