Tin tức & Hoạt động
Tin tức & Hoạt động
1408/2021

TS. Lương Cao Đông đại diện nhà trường ký kết hợp tác đào tạo với khách sạn Intercontinental Ha Noi Landmark 72

 


TS. Lương Cao Đông đại diện nhà trường ký kết hợp tác đào tạo với khách sạn Intercontinental Ha Noi Landmark 72.

Khoa Du lịch Trường Đại học Đại Nam tiếp tục ký kết hợp tác đào tạo với khách sạn Intercontinental Ha Noi Landmark 72 nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo gắn liền với thực tiễn; doanh nghiệp kết nối với nhà trường. Lễ ký kết hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên Khoa Du lịch, sinh viên sẽ được thực tập trong môi trường quốc tế ngay từ năm đầu tiên và có nhiều cơ hội làm việc ngay khi ra trường.